top of page

                                                                                           

Traditional Thai Massage 

Thai  Massage

Swedish Massage 

Aromatherapy Massage                            £325

                                                                                 

Deep Oil Massage                                   £ 375             

                                                                            

I30 mins gift Voucher  £40

60 mins gift Voucher    £65

90 mins gift Voucher  £95

120 mins gift Voucher £120

bottom of page